Συμφωνία Χρήστη

     1. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις") αποτελούν τη νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.greece-home.gr. Διαβάστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου προσβάσιμο στη διεύθυνση URL: www.greece-home.gr (ο "Ιστότοπος"). Πρόσβαση και επίσκεψη στον Ιστότοπο, καταχώριση λογαριασμού στον Ιστότοπο ή / και χρήση των υπηρεσιών δημοσίευσης διαφημίσεων στον Ιστότοπο για πώληση, αγορά, πώληση ή ενοικίαση αγαθών ή υπηρεσιών ("Υπηρεσίες") σημαίνει την πλήρη και άνευ όρων αποδοχή αυτών Οροι και Προϋποθέσεις.


     2. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται παρακάτω θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

Χρήστης - οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, με πλήρη ικανότητα άσκησης, ο οποίος έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ενδιαφερόμενος για τα δεδομένα, τις πληροφορίες, τις Ανακοινώσεις ή / και τις Υπηρεσίες www.greece-home.gr, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου) ή / και του νομικού προσώπου που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου.

Προμηθευτής ή www.greece-home.gr e-mail: [email protected]

Ανακοίνωση - η δημόσια προσφορά που ξεκίνησε ένας Χρήστης για δημοσίευση από το www.greece-home.gr μέσω της Ιστοσελίδας, σχετικά με την πώληση, πώληση ή πώληση ενός προϊόντος.

Προϊόν - αγαθό ή υπηρεσία που μπορεί να πωληθεί σύμφωνα με το νόμο και που δεν παραβιάζει τα όρια που επιβάλλονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Ιστοσελίδα www.greece-home.gr, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ενότητας ή υποσελίδας αυτής. Οι ιστότοποι ή / και οι ιστοσελίδες ή άλλα συστατικά τους που ανήκουν σε τρίτα μέρη και στα οποία έχουν πρόσβαση οι Χρήστες ως αποτέλεσμα των συνδέσμων ή των αναφορών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.greece-home.gr δεν αποτελούν αντικείμενο και δεν εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού του ορισμού.

Δωρεάν ανακοίνωση - ανακοίνωση που μπορεί να δημοσιευτεί από τους Χρήστες στη σελίδα www.greece-home.gr χωρίς να χρεωθεί από τον Προμηθευτή.

Όριο δωρεάν διαφήμισης - Το όριο δωρεάν διαφήμισης θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την τελευταία δωρεάν διαφήμιση που διατίθεται στην προσφορά του παρόχου για μια κατηγορία

Χειριστές - άτομα ειδικά εκπαιδευμένα από τον Προμηθευτή για επαλήθευση / εποπτεία του περιεχομένου των Ανακοινώσεων που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο.

Με τη συμφωνία σας σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε 18 ετών και έχετε πλήρη ικανότητα άσκησης ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, είστε εταιρεία εγγεγραμμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ρουμανίας ή η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι εκπρόσωποί σας είναι έγκυρα εξουσιοδοτημένοι να εκφράσουν τη νομική σας συμφωνία για πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου ή / και των Υπηρεσιών με άλλο τρόπο.

Το www.greece-home.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ενημερώνει τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Εάν δεν διαγράψετε τον λογαριασμό που έχει καταχωριστεί στον Ιστότοπο, αυτό σημαίνει ότι έχετε εκφράσει τη νομική σας συμφωνία σχετικά με την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές, η μόνη επιλογή που έχετε είναι να διαγράψετε τον λογαριασμό που είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο ή να μην αποκτήσετε πρόσβαση, να επισκεφτείτε ή να χρησιμοποιήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, τον Ιστότοπο.


     3. Ο επιδιωκόμενος στόχος

Ο σκοπός αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ο καθορισμός και η ρύθμιση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους / ιστοσελίδες για τη χρήση των οποίων θα ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως καθορίζονται στους αντίστοιχους ιστότοπους / σελίδες, www. Το greece-home.gr δεν είναι υπεύθυνο και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για το περιεχόμενο των αντίστοιχων ιστότοπων ή / και σχετικά με άλλους συνδέσμους («συνδέσμους») ή αναφορές από αυτούς σε άλλους ιστότοπους ή ιστοσελίδες. Η συμπερίληψη αυτών των συνδέσμων ("συνδέσμων") ή αναφορών στον Ιστότοπο γίνεται συνήθως για τη βοήθειά του ή προς το συμφέρον του Χρήστη, και σε άλλες περιπτώσεις για διαφημιστικούς σκοπούς. Καθώς το www.greece-home.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί / ελέγχει την πραγματικότητα / ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν στους ιστότοπους τρίτων, στις οποίες γίνεται αναφορά στον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους ή / και χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα προϊόντα / υπηρεσίες του με δική του ευθύνη και με δική σας ευθύνη.

Ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, εικόνων, γραφικών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων και εφαρμογών, αποτελούν ιδιοκτησία του www.greece-home.gr ή / και των συνεργατών του, προστατεύεται σύμφωνα με του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων αρ. 8/1996 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς και όλους τους άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εφαρμοστέων νόμων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από τους Χρήστες υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους Χρήστες και προστατεύονται ως τέτοια σύμφωνα με το νόμο. Η ανάκτηση οποιωνδήποτε πληροφοριών και / ή δεδομένων από τον Ιστότοπο για σκοπούς αναδημοσίευσης, ολικής ή μερικής διανομής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή, απαγορεύεται αυστηρά και τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .


     4. Γενικές πτυχές

Μια ανακοίνωση θα δημιουργηθεί συμπληρώνοντας μια φόρμα, διαθέσιμη στον Ιστότοπο, η οποία περιέχει:

    · Τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη.

    · Η πραγματική περιγραφή του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Ανακοίνωσης. και

    · Η τιμή του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Ανακοίνωσης.

Με την αποστολή της Ειδοποίησης για δημοσίευση στον Προμηθευτή, ο Χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί πλήρως και άνευ όρων συμφωνεί με τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνώντας πλήρως ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα θεωρηθεί υπεύθυνη σύμφωνα με τις διατάξεις του. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της Ειδοποίησης και για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Ειδοποίηση ή / και κοινοποιούνται στον Προμηθευτή.

Η διαδικασία εμφάνισης μιας διαφήμισης στον Ιστότοπο περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα με τίτλο "Βοήθεια" στον Ιστότοπο.

Η ισχύς μιας διαφήμισης στον ιστότοπο είναι 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης στο τέλος αυτού του όρου.


     5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προμηθευτή

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να δημοσιεύσει όλες τις Ανακοινώσεις που υποβάλλονται από Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας που συμμορφώνονται με τις διατάξεις / προϋποθέσεις που επιβάλλει το παρόν έγγραφο.

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό τυχόν φερόμενες δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των δεδομένων που παρέχονται στην Ειδοποίηση από τον Χρήστη και των δεδομένων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τον Προμηθευτή, εκτός από αυτές τις ασυνέπειες που αναφέρονται από Χρήστες ο οποίος οφείλεται στο γεγονός ότι οι Διαχειριστές του Προμηθευτή έχουν τροποποιήσει εν μέρει την Ανακοίνωση έτσι ώστε να πληροί τους όρους που επιβάλλει το παρόν έγγραφο προκειμένου να διατηρηθεί αναρτημένος στον Ιστότοπο.

Ο Πάροχος δεν εγγυάται στους Χρήστες ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα. Ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για τη μη εμφάνιση των Ανακοινώσεων ή τη διακοπή της εμφάνισής τους λόγω αιτιών που υπερβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχό του, ούτε για τις άμεσες ή / και έμμεσες ζημιές που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης λόγω αυτού.

Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που προκαλούνται από τεχνικά ελαττώματα στους υπαλλήλους ή / και τους συνεργάτες του.

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των Χρηστών, ειδικά για την παροχή λανθασμένου περιεχομένου σχετικά με τα δεδομένα του Προϊόντος ή της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της Ανακοίνωσης.

Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει εν μέρει μια Ειδοποίηση εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά εάν έχει περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό ή δυσφημιστικό, συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου συμβαλλόμενο μέρος ή είναι αντίθετο με την ορθή πρακτική, η οποία ενεργεί εις βάρος του Προμηθευτή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε νομική διάταξη. Ο Προμηθευτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής ανά πάσα στιγμή άλλων τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε Ειδοποίηση ή να αποκλείσει τους λογαριασμούς σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μέσω των δημοσιευμένων Ανακοινώσεων ή των δημιουργημένων λογαριασμών έχει προκληθεί ή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σχετικά με την ασφάλεια των δραστηριοτήτων άλλων χρηστών της υπηρεσίας. Επίσης, εάν η διαφήμιση επηρεάζει αρνητικά τη φήμη του Προμηθευτή ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβής για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ιστότοπο, εκτός από τις Ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τους Χρήστες, σχετικά με τις οποίες οι Χρήστες παρέχουν στον Προμηθευτή ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και διάθεσης στον κοινό υπό τους όρους που προβλέπονται στους παρόντες Όρους. και προϋποθέσεις.

Ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την αλήθεια των δημοσιευμένων διαφημίσεων. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ή κανένα μέτρο για την ποιότητα, την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές των Προϊόντων που περιγράφονται στις Διαφημίσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για τις δραστηριότητες με παράνομη εμφάνιση που πραγματοποιούν οι παραλήπτες των υπηρεσιών του ή για τις πληροφορίες με παράνομη εμφάνιση που παρέχονται από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

Το www.greece-home.gr θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει δοκιμές και στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να βελτιστοποιήσει και να εξορθολογίσει τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και προκειμένου να βελτιώσει με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο τη δραστηριότητα του www.greece-home.gr και του Η εμπειρία των χρηστών, χωρίς το www.greece- home.gr να έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες σχετικά με την εκτέλεση των δοκιμών ή τα αποτελέσματά τους. Οποιοσδήποτε χρήστης που δεν επιθυμεί να είναι μέλος της ομάδας χρηστών που καταλήγουν τυχαία να συμμετέχουν σε αυτές τις δοκιμές ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης που θεωρεί ότι είναι μειονεκτικός από μια τέτοια πρωτοβουλία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάστασή του, μετά από αυτό το www . Το greece-home.gr θα αναλάβει κάθε δέουσα επιμέλεια για τη ρύθμιση της ειδοποιημένης κατάστασης, αρκεί το αίτημα του Χρήστη να είναι δικαιολογημένο.


     6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί πλήρως από τις Υπηρεσίες, εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιευμένων Ανακοινώσεων και δηλώνει ότι αντιστοιχούν στην πραγματική και νομική κατάσταση του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Ανακοίνωσης και ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα του Προμηθευτή ή / και τρίτων.

Ο χρήστης δηλώνει με δική του ευθύνη ότι είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το δημοσιευμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, και συμφωνεί ότι θα διατεθεί στο κοινό από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε και από όλα τα διαδικτυακά του. πλατφόρμες και με άλλα μέσα, όπως: δελτία τύπου, τηλεόραση, πανό, πινακίδες και το Διαδίκτυο.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα ή / και υποβάλλοντας την Ειδοποίηση με άλλους τρόπους στον Προμηθευτή για διάθεση στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί πλήρως και άνευ όρων με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εκτός από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δική του Ανακοίνωση, ο Χρήστης απαγορεύεται αυστηρά να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες από την Ιστοσελίδα για ολική ή μερική αναδημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή σχετικά.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημιουργούν πολλούς λογαριασμούς στον Ιστότοπο προκειμένου να αποφεύγουν, μεταξύ άλλων, τα όρια των δωρεάν διαφημίσεων σε ορισμένες κατηγορίες. Το www.greece-home.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ελέγχους για να εντοπίσει πολλούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας διευθύνσεις e-mail, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις IP που έχουν εισαχθεί από τους Χρήστες. Ένας Χρήστης, ένα νομικό πρόσωπο, μπορεί να έχει πολλούς λογαριασμούς, μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετούν διαφορετικά υποκαταστήματα ή γραφεία του Χρήστη.

Εάν εντοπιστούν πολλοί λογαριασμοί που ανήκουν στον ίδιο Χρήστη, το www.greece-home.gr θα έχει το απεριόριστο δικαίωμα να τους διαγράψει. Ταυτόχρονα, το www.greece-home.gr θα έχει το δικαίωμα να λάβει πρόσθετα μέτρα όπως η διαγραφή διαφημίσεων και ο περιορισμός της πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου εναντίον χρηστών που χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν πολλές διαφημίσεις για το ίδιο Προϊόν (όταν το Προϊόν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία που ενδέχεται να διατεθεί στο εμπόριο σύμφωνα με τη νομοθεσία και δεν παραβιάζει τα όρια που επιβάλλονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις) για μία μόνο γεωγραφική περιοχή (π.χ. πόλη ή νομός) με σκοπό την αύξηση της προβολής του Προϊόντος. Το www.greece-home.gr διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την αναγνώριση πολλαπλών διαφημίσεων σχετικά με το ίδιο Προϊόν, χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις e-mail, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις IP που εισάγουν οι Χρήστες.

Από την άλλη πλευρά, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της δραστηριότητας, επιτρέπεται στον Χρήστη να δημοσιεύσει ξεχωριστή ειδοποίηση σχετικά με το ίδιο προϊόν για διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. την ίδια ειδοποίηση για ένα μεμονωμένο προϊόν σχετικά με μια υπηρεσία που μπορεί να παρέχεται σε πέντε διαφορετικές πόλεις) .

Εάν εντοπιστούν πολλές διαφημίσεις σχετικά με το ίδιο προϊόν και ανήκουν στον ίδιο χρήστη, το www.greece-home.gr θα έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διαγράψει τις διαφημίσεις ταυτόσημες με την αρχική ειδοποίηση. Ταυτόχρονα, το www.greece-home.gr θα έχει το δικαίωμα να λάβει πρόσθετα μέτρα όπως ο περιορισμός της πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου εναντίον των χρηστών που κάνουν χρήση τέτοιων πρακτικών.


     7. Επαλήθευση / Εποπτεία Ανακοινώσεων και Λογαριασμών

Η επαλήθευση / εποπτεία των Ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τους Διαχειριστές του Προμηθευτή αποσκοπεί στην κατάργηση ελλιπών Ανακοινώσεων, προφανώς εσφαλμένων ή / και που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων (έχουν προσβλητικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο, αντίθετα με την ορθή πρακτική , κ.λπ.), προσπαθώντας έτσι να δώσουμε σε άλλους χρήστες όσο το δυνατόν λιγότερες εσφαλμένες διαφημίσεις.

Εκτός αν ορίζεται παραπάνω, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση πολλαπλών διαφημίσεων για το ίδιο Προϊόν.

Δεν επιτρέπεται η διαγραφή και αναδημοσίευση των διαφημίσεων με το ίδιο περιεχόμενο.

Μια διαφήμιση ισχύει για ένα προϊόν. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων που αναφέρονται σε πολλά προϊόντα.

Ψευδείς, ερμηνεύσιμες ή προσωπικές διαφημίσεις ενδέχεται να μην δημοσιεύονται στην περιγραφή τους.

Οι ειδοποιήσεις που περιέχουν τιμές που θεωρούνται επιπόλαιες από τον Προμηθευτή δεν επιτρέπονται για δημοσίευση (για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζονται σε: τιμές 1 leu, τιμές πολύ χαμηλότερες από την αγορά / στατιστικά στοιχεία που διαθέτει ο Προμηθευτής).

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων που περιέχουν φωτογραφίες από άλλες πηγές (εικόνες που δείχνουν το λογότυπο άλλων ιστότοπων, έγγραφα ή εικόνες παρουσίασης που παρέχονται από παραγωγούς ή άλλα πρακτορεία μέσων ενημέρωσης σχετικά με το θέμα της ανακοίνωσης), εκτός από τα προϊόντα που έχουν σφραγιστεί.

Ειδοποιήσεις για δημοσίευση Διαφημίσεις για:

   · Ερωτικά ή άσεμνα ναρκωτικά, αντικείμενα και υλικά

   · Αλκοόλ και αλκοολούχα ποτά

   · Τσιγάρα και προϊόντα καπνού

   · Υπηρεσίες γρίφων, διόραση, ταρώ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες

   · Εμπορεύματα που προέρχονται από κλοπή, ληστεία, απάτη ή άλλα είδη εγκλημάτων

   · Προϊόντα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή

   · Ανύπαρκτα αγαθά

   · Ζώα υπό εξαφάνιση

   · Σεξ επί πληρωμή, συνομιλία μέσω βίντεο, ερωτικό μασάζ ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες

   · Προσφορές εργασίας που περιλαμβάνουν ερωτικό μασάζ, σεξ επί πληρωμή ή δραστηριότητες συνομιλίας μέσω βίντεο

   · Προσφορές εργασίας μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων / μάρκετινγκ δικτύου ή εργασία από οικιακές εργασίες μέσω Διαδικτύου

   · Παραποιημένα προϊόντα ή αντίγραφα γνήσιων προϊόντων

   · Η ζήτηση για αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στην κατηγορία των θέσεων εργασίας

   · Εκρηκτικά υλικά, είδη πυροτεχνίας (πυροτεχνήματα, πυροτεχνήματα)

   · Μουσική, ταινίες, λογισμικό ή άλλα αγαθά που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία

   · Έγγραφα διπλώματος ή βοήθεια για τη συγγραφή διπλώματος

   · Υπηρεσίες δανείου, ενεχύρου, πίστωσης ή τοκογλυφίας, τοκογλυφίας ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες

   · Φαρμακευτικά προϊόντα και φάρμακα εκτός από συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, φυτικά φάρμακα

   · ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

   · Όπλα από την κατηγορία των θανατηφόρων / μη θανατηφόρων όπλων και πυρομαχικών (στρατιωτικά όπλα, όπλα κυνηγιού, όπλα αναισθητοποίησης, ηρεμιστικά όπλα, συλλεκτικά όπλα, όπλα panoply) και λευκά όπλα (μπαγιονέτ, σπαθιά, σπαθιά, αλουμίνια, στιλέτα, μαχαίρια, σμίλες , κουτιά, κάστρα, τόξα, τόξα, νυχτερίδες, κλαμπ και τηλεσκοπικούς πόλους)

   · Θανατηφόρα / μη θανατηφόρα όπλα και πυρομαχικά που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου αρ. 295/2004 σχετικά με το καθεστώς των όπλων και των πυρομαχικών

   · Τζόγος, εικονικές συναλλαγές

   · Υπηρεσίες ξεκλειδώματος ICloud

   · Εμπορεύματα που βρίσκονται στο εξωτερικό

   · Διαφημίσεις τύπου εργασίας: ηθοποιοί σε ταινίες ενηλίκων

   · Πώληση σκύλων από pit bull, boerbull, bandog και τις μικτές φυλές τους

Οι προκηρύξεις εμπορίας κατοικίδιων ζώων πρέπει να συμμορφώνονται με το GEO 155/2001 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων, του νόμου 60/2004 σχετικά με την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των κατοικίδιων ζώων, το έκτακτο διάταγμα 55/2002 για τη διατήρηση των σκύλων επικίνδυνων ή επιθετικών , καθώς και τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται από την Εθνική Αρχή Υγειονομικής Κτηνιατρικής και Ασφάλειας των Τροφίμων ή από τις τοπικές αρχές.

Επιτρέπονται ειδοποιήσεις πώλησης, εντός του δήμου του Βουκουρεστίου, σκύλων και γατών, εκτός από σκύλους και γάτες που προέρχονται από καταφύγια ζώων, ενώσεις προφίλ, καθώς και σκύλους και γάτες που προέρχονται από εξουσιοδοτημένους κτηνοτρόφους με γενεαλογική πιστοποίηση, εντός του Δήμου του Βουκουρεστίου .

Οι διαφημίσεις που περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ανταγωνιστικούς ιστότοπους ενδέχεται να μην δημοσιεύονται.

Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός των λέξεων-κλειδιών στο περιεχόμενο της διαφήμισης (εισαγωγή στον τίτλο ή περιγραφή της διαφήμισης λέξεων-κλειδιών που δεν σχετίζονται με το προϊόν / την υπηρεσία που προσφέρεται).

Οι ανακοινώσεις δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται σε γλώσσα άλλη από τη Ρουμανική, τη Ρωσική και την Αγγλική ή που περιέχουν ακατάλληλη γλώσσα.

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που περιέχουν επιπλέον χρεώσεις.

Δεν επιτρέπονται ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γενικά ονομάζονται ανεπιθύμητα). Κάθε διαφήμιση που ενθαρρύνει αυτά τα μηνύματα ή προσφέρει εργασία για την αποστολή τους θα απενεργοποιηθεί.

Διαφημίσεις, είτε είναι ενεργές στον ιστότοπο είτε αποκλείονται με μέτρο επαληθεύονται από τον Πάροχο, και οι διαφημίσεις που δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου θα διαγραφούν από τον ιστότοπο το συντομότερο δυνατό και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ληφθούν μέτρα. αποκλεισμός του λογαριασμού από τον οποίο δημοσιεύθηκαν.

Το www.greece-home.gr μπορεί να ελέγξει τη συμμόρφωση των Ανακοινώσεων με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, επιλεκτικά, σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια προτεραιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική περιοχή για την οποία δημοσιεύθηκαν οι Ανακοινώσεις.

Μετά τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτού του εγγράφου από οποιαδήποτε από τις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πληρώνονται για προώθηση ή πληρωμή επειδή υπερβαίνουν τον αριθμό των δωρεάν διαφημίσεων που επιτρέπονται σε ορισμένες κατηγορίες), οι Προμηθευτές θα έχει δικαίωμα, ανάλογα με την κατάσταση. σκυρόδεμα, κατά περίπτωση:

   · Ή να τροποποιήσετε εν μέρει την Ανακοίνωση, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφύγετε τη διαγραφή της αντίστοιχης Ανακοίνωσης από τον Ιστότοπο και να διορθώσετε τα λάθη ή τις προειδοποιήσεις που βρέθηκαν.

   · Ή να διακόψει τη συνέχεια της δημοσίευσης της Ανακοίνωσης αρνούμενη. Η άρνηση της διαφήμισης σημαίνει απενεργοποίηση της δημοσίευσής της στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση απόρριψης της Ανακοίνωσης και διαγραφής της από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης θα ενημερωθεί γραπτώς μέσω e-mail σχετικά με τον λόγο της απόρριψης, καθώς έχει τη δυνατότητα να διορθώσει το πρόβλημα και να αναδημοσιεύσει την Ανακοίνωση.

Εάν μια δωρεάν διαφήμιση σε μια κατηγορία όπου υπάρχουν όρια δωρεάν διαφημίσεων που ορίζονται από τον πάροχο απορρίπτεται με μέτρο, αυτή η διαφήμιση θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των δωρεάν διαφημίσεων που διατίθενται για δημοσίευση εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση. .
 
Εάν ο Χρήστης δημοσιεύει επανειλημμένα την Ανακοίνωση χωρίς να διορθώσει τα αναφερόμενα προβλήματα, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη στον Ιστότοπο προκειμένου να δημοσιεύσει νέες Ανακοινώσεις ή να διαχειριστεί τις υπάρχουσες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων, οι αλλαγές δεν θα ισχύουν για τις συμφωνίες σχετικά με τη δημοσίευση ορισμένων Ανακοινώσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Προμηθευτή και των Χρηστών υπό την αιγίδα των προηγούμενων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο μέγιστος αριθμός διαφημίσεων που μπορούν να δημοσιευτούν δωρεάν στο λογαριασμό ενός χρήστη ιστότοπου είναι 100.

Εάν μια διαφήμιση προωθείται επειδή υπερβαίνει τον αριθμό των διαφημίσεων που επιτρέπονται σε ορισμένες κατηγορίες στον Ιστότοπο, αναφέρεται ότι έχει λήξει και εάν η ομάδα εποπτείας ελέγξει ότι το αντικείμενο / υπηρεσία στη Διαφήμιση δεν είναι πλέον έγκυρο, θα απενεργοποιηθεί.

Ο Πάροχος μπορεί να επικυρώσει τους λογαριασμούς των χρηστών της σελίδας www.greece-home.gr χρησιμοποιώντας την επαλήθευση μέσω SMS, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε λογαριασμός συνδέεται με έναν πραγματικό και μοναδικό χρήστη. Η επαλήθευση SMS συνεπάγεται ότι οι Χρήστες επικυρώνουν τον λογαριασμό τους στη σελίδα www.greece-home.gr μέσω ενός κωδικού που αποστέλλεται μέσω SMS από τον Πάροχο σε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου στην κατοχή του Χρήστη (ο οποίος δεν είναι προς το παρόν λειτουργικός).

Δεν χρεώνεται καμία χρέωση στον Χρήστη για την επικύρωση του λογαριασμού του, ενώ ολόκληρη η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από τον Πάροχο.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την επικύρωση του λογαριασμού, ο τελευταίος θα συνεχίσει να είναι ενεργός στον Ιστότοπο, αλλά θα έχει περιορισμένη λειτουργικότητα. Η περιορισμένη λειτουργικότητα ενός λογαριασμού συνεπάγεται ότι ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να δημοσιεύει νέες διαφημίσεις, να ενημερώνει, να προωθεί, να επεκτείνει ή να επανενεργοποιεί άλλες διαφημίσεις έως ότου ο λογαριασμός επαληθευτεί μέσω SMS.

Σε έναν λογαριασμό με περιορισμένη λειτουργικότητα, ο Χρήστης θα μπορεί να απαντά και να στέλνει μηνύματα μόνο και να απενεργοποιεί ή να διαγράφει οριστικά τις διαφημίσεις του.

Εάν ένας Χρήστης επικυρώσει πολλούς λογαριασμούς SMS χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, όλοι οι λογαριασμοί που έχουν επαληθευτεί θα έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα και ο Χρήστης θα κληθεί να επιλέξει έναν από αυτούς. Ο λογαριασμός που επιλέγει ο Χρήστης θα επιστρέψει σε πλήρη λειτουργικότητα και οι υπόλοιποι λογαριασμοί θα παραμείνουν περιορισμένοι.

Ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει έως 1 SMS με κωδικούς επαλήθευσης σε 24 ώρες.

Η επικύρωση του λογαριασμού γίνεται μόνο μία φορά για κάθε λογαριασμό, έως ότου επαληθευτεί επιτυχώς μέσω SMS από τον Χρήστη.

Μόλις επικυρωθεί, ο λογαριασμός χρήστη θα παραμείνει συσχετισμένος με τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση SMS. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό www.greece-home.gr, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης πελατών, στέλνοντας ένα email στο [email protected]


     8. Προώθηση διαφημίσεων

Κάθε διαφήμιση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο απευθείας από τον Χρήστη μπορεί να προωθηθεί.

    · Προώθηση στη λίστα διαφημίσεων.

    · Προώθηση στην πρώτη σελίδα του Ιστότοπου.

Η προώθηση στη λίστα διαφημίσεων αποτελείται από:

    · Επισημαίνοντας το στη λίστα, με φόντο διαφορετικού χρώματος σε σύγκριση με τις άλλες Ανακοινώσεις.

    · Συμπερίληψη της Ανακοίνωσης στη συλλογή των Προωθούμενων Ανακοινώσεων. Λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των διαφημίσεων που προωθούνται κάθε φορά μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η κατανομή θα γίνεται με βάση έναν αλγόριθμο που εμφανίζει τις διαφημίσεις τυχαία, σε κάθε φόρτωση σελίδας, έτσι ώστε κάθε διαφημιζόμενη διαφήμιση να έχει το ίδιο πλεονέκτημα (αριθμός προβολών)


     9. Δημοσίευση διαφημίσεων πέρα ​​από τις δωρεάν επιτρεπόμενες διαφημίσεις

Τα πακέτα διαφημίσεων που αγοράστηκαν έχουν διάρκεια ισχύος 2 μηνών (60 ημερολογιακές ημέρες).

Τυχόν Περιορισμοί των δωρεάν διαφημίσεων που γίνονται αποδεκτοί στον Ιστότοπο τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη όλων των ενεργών διαφημίσεων που ήδη υπάρχουν στον Ιστότοπο, οι οποίοι εμφανίζονται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της εμφάνισής τους.

Ένας Χρήστης που έχει συμπληρώσει το Όριο Δωρεάν Αγγελίες μιας κατηγορίας δεν θα μπορεί να προσθέσει νέες Δωρεάν Αγγελίες στις ίδιες κατηγορίες εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση, ακόμα κι αν οι αρχικά δημοσιευμένες διαφημίσεις απενεργοποιηθούν ή απορριφθούν από έναν επόπτη. 60 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης μιας δωρεάν διαφήμισης σε μια κατηγορία με όρια δωρεάν διαφήμισης, ο χρήστης θα μπορεί να δημοσιεύσει μια νέα δωρεάν διαφήμιση.


     10. Αυτόματη δημοσίευση Ανακοινώσεων στη σελίδα www.greece-home.gr Διαδικασία υποβολής και επίλυσης καταγγελιών και ειδοποιήσεων που λαμβάνονται από Χρήστες

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να υποβάλει παράπονο ή ειδοποίηση σχετικά με ή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Προμηθευτής, αντίστοιχα, οι Ανακοινώσεις που αποστέλλονται / δημοσιεύονται / δεν δημοσιεύονται από το www.greece-home.gr στον ιστότοπο, εντός 7 ημερών το πολύ από την ημερομηνία της συμβάν ή / και η εμφάνιση της κοινοποιηθείσας υπόθεσης.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν στον Προμηθευτή ανά πάσα στιγμή παράπονα ή / και ειδοποιήσεις σχετικά με τις φαινομενικά παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από έναν Χρήστη της Ιστοσελίδας σχετικά με και / ή σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.greece-home.gr ή σχετικά με πληροφορίες με την εμφάνιση παρανομίας που παρέχεται από έναν Χρήστη της Ιστοσελίδας, για τις οποίες γνωρίζει.

Τα παράπονα θα υποβληθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπο.

Τα παράπονα ή / και οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στον Προμηθευτή θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία αναγνώρισης του Χρήστη, τον αριθμό αναγνώρισης της Ανακοίνωσης που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας (εάν η καταγγελία ή η ειδοποίηση αφορά μια συγκεκριμένη Ανακοίνωση), καθώς και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα δεδομένα για την Ο Προμηθευτής θα προσδιορίσει το κοινοποιημένο συμβάν ή / και της Ανακοίνωσης (ανάλογα με την περίπτωση) και μια πιο λεπτομερή περιγραφή του λόγου για τον οποίο υποβλήθηκε η καταγγελία / ειδοποίηση, έτσι ώστε ο Προμηθευτής να μπορεί να το επιλύσει το συντομότερο δυνατό.

Τα παράπονα / οι ειδοποιήσεις θα αναλυθούν και θα απαντηθούν εντός 30 εργάσιμων ημερών το πολύ από την παραλαβή τους από τον Προμηθευτή, εάν συνοδεύονται από ένα πλήρες σύνολο δεδομένων απαραίτητων για την αναγνώριση του Χρήστη, της Ανακοίνωσης ή / και του προβλήματος. Σε περίπτωση που ο αναφέρων δεν έχει αποστείλει στον Προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τον εντοπισμό των αναφερόμενων προβλημάτων και την επίλυση της αντίστοιχης καταγγελίας / ειδοποίησης, θα ειδοποιηθεί από τον Προμηθευτή σχετικά με τις ελλείπουσες πληροφορίες, αφού ο παραπάνω όρος διακανονισμού θα παραταθεί αναλόγως.

Προκειμένου να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή για την Προστασία των Καταναλωτών, ο Χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον σύνδεσμο: http://www.anpc.gov.ro για τη Ρουμανία ή στο καταναλωτή@apc.gov.md για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.


     11. Συμφωνία σχετικά με την επεξεργασία και συλλογή προσωπικών δεδομένων

Το www.greece-home.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου.


      12. Τροποποιήσεις σε αυτό το έγγραφο

Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και Προϋποθέσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση: [email protected] Εάν δεν συμφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές, η μόνη επιλογή που έχετε είναι να διαγράψετε τον λογαριασμό που είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο ή να μην αποκτήσετε πρόσβαση, να επισκεφτείτε ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο.


      13. Εφαρμοστέο δίκαιο. δίκη

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και όλα τα νομικά αποτελέσματα που παράγουν διέπονται από την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με διαφορά σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις διευθετείται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ρουμανίας ή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.